Okullarda Öğrencilerimizi Geleceğe Hazırlamak İçin Bir Yol Haritası

by Burcu Aybat

Pandemi ve uzaktan eğitimin yarattığı dijital uçurum, eğitime erişimde eşitsizlikleri derinleştirdi. Bu nedenle okullar ve eğitimciler, öğrencilerin öğrenme kayıplarını telafi edebilmek için post pandemi dönemini yoğun bir tempo ile geçirdiler. Bir yandan da okulun rolü uzaktan eğitimle tekrar gündeme geldi. Yeni bir okul, yeni bir müfredat, öğretmenin yeni rolü üzerinde tartışmalarımız devam ediyor. Dijital teknolojilerin hayatımızda daha yoğun ve etkin yer alması, öğrenme ortamlarının öğrenci merkezli yeniden kurgulanması, müfredatın 21. yüzyıla uygun bir vizyonla yeniden şekillenmesi, veli-okul iş birliğinin yeni bir çerçevede şekillenmesi, öğrenenin ihtiyaç ve ilgi alanlarına yönelik öğretim tasarımının güncellenmesi kaçınılmaz oldu.

Daha fazlası için tıklayınız.

You may also like

Leave a Comment