Benim Hikayem

by Burcu Aybat

Son 23 yıldır Türkiye’nin önde gelen okullarından Robert Kolej, Enka Okulları, ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları ve İELEV Okullarında liderlik özelliğimi kullandığım farklı pozisyonlarda görev aldım. Bu okullarda öğretmen, öğrenci ve yöneticilerle iş birliği içinde çalışma fırsatı yakaladım. Müfredata yenilikçi yöntemlerin, yaklaşımların ve teknolojilerin entegrasyonu, öğretmenler için profesyonel gelişim fırsatlarının yaratılması, öğrenci ve öğretmen liderlik modellerinin uygulanması ve yönetilmesi, veli ilişkilerinin yönetimi, okul stratejik gelişim planının hazırlanması ve yürütülmesi, okula yenilikçi bakış açısı kazandırılması, etkili bir okul ortamı hazırlanması, mali açıdan sürdürülebilir bir okul yaratma üzerine stratejiler planlanması ve uygulaması konularında çalışmalarımı sürdürdüm. 

2003-2010 yılları arasında bir IB okulu olan Enka Okullarında hem öğretmen olarak kendi branşımda hem de eğitim teknolojileri uzmanı olarak diğer branşlarla birlikte teknoloji entegrasyonu içeren projeleri yöneterek kıymetli bir tecrübe kazandım. Bu süreç içinde aktif, üretken, başkalarına saygı ve ilgi gösteren, sorgulayan ve yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştirme yolunda IB programının sunduğu çok kültürlü bir çerçeve içinde eğitime bakış açımı geliştirdim ve okulumda yenilikçi uygulamalar gerçekleştirdim. Pek çok ulusal ve uluslararası konferansta bu çalışmalarımı paylaşarak okulumu ön plana çıkardım ve eğitim teknolojileri uzmanı olarak tanınırlık edindim. PYP akreditasyon sürecinde ve denetleme ziyaretlerinde komitelerde aktif rol aldım. Ayrıca CIS (Council of International Schools) akreditasyonu sürecinde Enka Okullarında, NYSAIS (New York State Association of Independent Schools) akreditasyon yenileme sürecinde Robert Kolejde steering komitede aktif görev aldım.
 
Enka Okullarında çalıştığım süreç içinde özellikle E-portfolyo projemden etkilenen Robert Kolej yönetimi tarafından 2010 yılında Eğitim Teknolojileri Koordinatörlüğü pozisyonu teklifi aldım. Eğitim Teknolojileri koordinatörü olarak öğretmenlere ve öğrencilere yenilikçi yöntem, yaklaşım ve teknolojilerin en etkili ve verimli şekilde kullanılması için profesyonel gelişim fırsatları oluşturdum ve sınıf içinde ve dışında kolaylaştırıcı olarak rol aldım. 2011 yılında başlayan ve Türkiye’de ilk ve tek tüm okulda uygulanan 1:1 öğrenci laptop projesinin hayata geçirilmesinde liderlik ettim. 1000 öğrenci ve 100 öğretmenden fazla katılımcının dahil olduğu bu projenin başarıyla sürdürülmesi için hem öğretmenlere hem de yöneticilere mentorluk yaptım ve öğretmen liderlik modelini yürüttüm. Öğrencilerin, “Maker”, “Robotics” ve “Girişimcilik” gibi popüler eğilimlerde kendilerini geliştirmelerine olanaklar yaratmak için ekibimle birlikte öğrenci kulüpleri kurdum, yönettim. Teknoloji öğrenci liderliği modelini hayata geçirdim ve RCMakers, Remixopolis gibi okullararası etkinlikler düzenledim. Bu etkinlikler sayesinde okulun yenilikçi bakış açısını ülkemizde ve İngiltere, Almanya, Hollanda, Amerika, Hindistan gibi ülkelerde sunumlar yaparak tanıttım. Bu yenilikçi çalışmaların yanında okul yönetim ekibiyle okulun stratejik planlaması, ölçme değerlendirmeyle ilgili stratejilerin oluşturulması, müfredat tasarımı, Atlas Rubicon programı ile müfredat haritalama gibi konularda da çalışma fırsatı yakaladım

En son İELEV Okullarına ilkokul ve ortaokul müdürü olarak kabul edildiğimde, okulumda yenilikçi yaklaşımları dünya standartlarında uygulamayı, mutlu ve başarılı öğretmen ve öğrenciler yetiştirmeyi, katılımcı ve eğitim-öğretimi destekleyen bir veli profili oluşturmayı, hem Almanca hem de İngilizce yabancı dil öğretiminin getirdiği çok kültürlü bakış açısını ön plana çıkarmayı, Dünya Alman Okullar Birliği çerçevesinde okullarla birlikte projeler ve çalışmalar sürdürmeyi, LGS kaygısı olan velilerimle sıkı iş birliği yaparak öğrencilerin hem 21. yüzyıl yetkinliklerini edinmeleri hem de LGS başarısını artırmayı sağlayacak stratejileri uygulamayı, benzerleri içinde okulumun tanınırlığını artırmayı ve finansal anlamda sürdürülebilir bir okul yaratmayı hedefledim ve 3 yıllık stratejik planlamanın sonucunda hedeflerime büyük ölçüde ulaştım. İELEV Okullarında sadece bir okul müdürü olarak değil bir 21. yüzyıl lideri olarak öğretmen ve öğrenci liderlerinin yetiştirilmesini ilke edindim ve bu yolda profesyonel öğrenme toplulukları (Professional Learning Communities – PLC) modellerini uyguladım. İELEV Okullarının, 21. yüzyıla başarılı ve mutlu bireyler yetiştirmesi yolunda yenilikçi ve çok kültürlü bakış açısını yansıtan, tanınırlığını ve öğrenci kapasitesini gün geçtikçe artıran bir okul olması yönünde çalışmalarımı sürdürdüm. Pandemi ile birlikte, uzmanlığımdan da yararlanarak hayata geçirdiğimiz uzaktan eğitim sürecini etkili bir şekilde ekibimle birlikte tasarladım ve ulusal/uluslararası çapta liderlik eden uygulamalar geliştirdim. Ekip arkadaşım Yonca Özgün ile birlikte Haziran 2020’de 5.kitabım “Uzaktan Eğitim Şart”ı, okulumda geliştirdiğim öncü uygulamalardan ve stratejilerden tüm eğitimcilerin faydalanabilmesi üzerine yazdık.

Bir müfredat tasarımı çerçevesi olan UbD (Understanding by Design)’ı 2015 yılında kuramın yaratıcılarından olan Jay McTighe’den öğrendim. Bu öğretim programı tasarımı ile ilgili kendi okullarımdaki öğretmenlerin yanı sıra çeşitli sertifika programları ve mesleki gelişim eğitimleri aracılığıyla farklı okullar ve branşlardan öğretmenlere de eğitim verdim. Ayrıca UbD çerçevesinin İELEV Okullarında hayata geçmesine liderlik ettim. Amerika, İngiltere, Almanya, Hollanda, Hindistan, Dubai gibi ülkelerde yenilikçi yaklaşımlarıyla dikkat çeken 20’den fazla okulu ziyaret etme fırsatı yakaladım. Burada okul liderleri ve öğretmenlerle eğitim sistemi, müfredat programı, okul kültürü ve okul hayatı ile ilgili pek çok toplantı gerçekleştirdim. Yurt dışındaki liderlik programları ve uluslararası eğitimci ağlarına aktif olarak katıldım, sunumlar yaptım ve ortak projelerde yer aldım. Robert Kolej’de çalıştığım yıllarda iki yıl boyunca American School of Bombay ile sürdürdüğümüz danışmanlık ve partnerlik çalışmaları sonucunda bu okuldaki yenilikçi uygulamaları ve bakış açısını okuluma uyarladım. 2013 yılında K12 düzeyinde Türkiye’nin tek “Adobe Eğitim Lideri” oldum. Yine 2013 yılında Google Apps for Education Certified Trainer, 2015 yılında Microsoft Innovator Expert ve Common Sense Media Digital Citizenship Certified Educator unvanlarını aldım. KAGIDER (Kadın Girişimciler Derneği) ve Microsoft tarafından Mayıs 2016’da Türkiye’de bilişim alanında yılın en başarılı kadın eğitimcilerinden biri seçildim.

Yurt içinde de Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) gibi eğitimcilerin yer aldığı önemli bir ağda çalışmalar sürdürdüm, ilkokul ve ortaokul komisyonlarında son dört yıldır aktif görev almaktayım. TÖZOK tarafından düzenlenen Geleneksel Antalya Sempozyumu’nda 2015, 2016 ve 2017 yıllarında çeşitli sunumlar ve atölyeler gerçekleştirdim. Bunun dışında da çeşitli konferanslarda (ETP, Sonbahar Öğretmenler konferansı, ETZ, EDK, BETT gibi) sunumlar yaparak ve atölyeler düzenleyerek yöneticileri ve öğretmenleri eğitmeye devam ediyorum. ERG tarafından düzenlenen Eğitimde İyi Örnekler konferansının 2015’den bu yana seçici kurulunda görev almaktayım. Aynı zamanda farklı illerde yürütülen Eğitimde İyi Örnekler yerel çalıştaylarına panelist olarak da katkıda bulundum. Bu ağlardaki sosyal ve profesyonel ilişkilerimin, sürdürdüğüm projelerdeki başarıma etkisinin büyük olduğuna inanıyorum. 

Robert Kolej’de çalıştığım yıllar içerisinde, Eğitimtek öğretmen ağı kapsamında, eğitim teknolojileri ve yenilikçi yaklaşımlarımızdan destek almak isteyen 40’tan fazla okulda mesleki gelişim eğitimleri ve danışmanlık hizmeti verdim. Bu süreç içinde 100’den fazla öğretmen grubuyla bire bir çalışma fırsatı yakaladım. Öğretmenlerle olan akademik ve sosyal etkileşimimin sürekliliği ve kalitesi hem çalıştığım kurumlarda hem de Türkiye’nin farklı okullarında lider öğretmenler yetiştirmemi sağladı. Edtechist, EDK ve Eğitimde İnovasyon Zirvesi gibi ses getiren konferansları organize ettim. Bu konferanslar sayesinde de pek çok eğitimci, uzman ve akademisyen ile tanışma ve profesyonel iletişimi sürdürme fırsatı yakaladım. Eğitim ağını genişletmek için ekibimle ile birlikte başlattığımız #egtkonus twitter chat ve “Eğitimde Teknoloji” bloguyla daha fazla kitleye ulaştım. Öğretmenlere yönelik hazırlanan ETUSP (Eğitim Teknolojileri Uzmanı Sertifika Programı)’ını tasarladım ve yürüttüm, STEM ve Maker Öğretmen sertifika programlarını hayata geçirmede aktif rol aldım. İELEV Okullarında bir okul lideri olarak çalıştığım süreç içinde, 2019 yılından bu yana ERG (Eğitim Reformu Girişimi) ve Sabancı EDU (Executive Development Unit) tarafından düzenlenen “Okul Liderliği” programının “Öğretimsel Liderlik” modülünde ve “21. Yüzyılda Tasarımcı Öğretmen” programında hem içerik tasarımcısı hem de eğitmen olarak görev aldım. Bu program ile birlikte Türkiye çapında pek çok okul lideri ile tanışma ve onların mesleki gelişimine katkıda bulunma fırsatı yakalamış oldum. Bunun akabinde 2022 yılında Teacher X platformunda “Öğretimsel Liderlik” mesleki gelişim online programım yayımlandı.

Tüm bu deneyimimi ve bilgimi öğretmenlerle paylaşma arzusu beni bir eğitimci yazar olmam konusunda teşvik etti. Öğretmenlerin sınıflarını geleneksel bir çalışma ortamından çıkarıp 21. yüzyıl sınıfına dönüştürmeleri için yazdığım başucu kitabı “Öğretmen 2.0” ile öğretmeni ve okulları dönüştürmeyi hedefledim. Bu kitabım en son 8. baskısını yaptı. Selçuk Doğan’la birlikte, öğretmenlerin Öğretmen 2.0 bakış açısını müfredata nasıl entegre edebileceklerini gösteren ikinci kitabım “Tasarımcı Öğretmen 2.0” Temmuz 2017’de yayımlandı ve 4. baskısını yaptı. Üreten bir nesli nasıl yetiştirebiliriz sorusunun cevabını arayan kitabım “Geleceği Kodlayanlar” Ekim 2018’de yayımlandı. “Geleceği Kodlayanlar” kitabının yenilikçi bir versiyonu olan “Her Öğretmen İnovatiftir” kitabı Kasım 2019’da yayımlandı. Pandemi döneminde Yonca Özgün ile birlikte yazdığımız “Uzaktan Eğitim Şart” ve “Eğitimde Google Şifreleri-1” kitapları öğretmenlere bu zorlu süreçte ışık tuttu. 

Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Teknolojileri alanında 2015 yılında başladığım doktora programını Ocak 2022’de tamamlayarak içinde yer aldığım tüm çalışmalara akademik bakış açısını da yansıtma şansı yakaladım. Daha sonraları doktora tez konum olarak da belirleyeceğim bir proje ile 2019 yılında tanıştım. Bu proje kapsamında ERG, TÜSİAD ve Sebit iş birliği ile hazırlanan online “Temel Düşünme Becerileri” öğretmen profesyonel gelişim programını tasarlayan ve hayata geçiren ekibi yönetme şansı yakaladım. Bir geliştirme araştırması olarak planlanan bu araştırmada, eleştirel düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik Temel Düşünme Becerileri (BTS) Programı adlı mesleki gelişim programını Çevrimiçi (Online) olarak yeniden tasarladım ve doğruladım. Araştırma sürecinde farklı kaynaklardan sistematik olarak nicel ve nitel veriler toplanarak hızlı prototipleme öğretim tasarımı (RPID) modelini kullandım. Araştırmamı üç aşamada gerçekleştirdim: (1) analiz, (2) tasarım ve prototiplerin formatif değerlendirmesi ve (3) nihai ürünün değerlendirilmesi ve geçerlik çalışması. Doktora tezimde, BTS Online programının, sahip olduğu yedi özelliğin (etkili, duyarlı, işlevsel, akıcı, bağlantılı, kolaylaştıran ve yansıtıcı) birleşimiyle birlikte, eleştirel düşünmede öğretmenlerin profesyonel gelişimine katkıda bulunma potansiyeline sahip olduğunu sundum.

Son olarak şunları eklemek isterim ki,  hem çalıştığım kurumda hem de sosyal paylaşım ortamlarında 23 yıllık deneyimimi ve akademik bilgimi meslektaşlarımla paylaşmaya, yetkinliklerimi kullanarak üretmeye ve daha iyisini geliştirmeye devam edeceğim. En temel hedefim ülkemizin refahı ve mutluluğu için anahtar role sahip eğitim alanına katkıda bulunmak, geleceğimiz olan çocuklarımızın dünya standartlarında eğitim almalarına olanak sağlayacak öğrenme ortamları kurgulamak ve sürekli gelişimini ilke eden hayat boyu öğrenen öğretmenlerin yanında yürümektir. Umuyorum ki hazırladığım bu blog sayfası bu amaca hizmet edecektir.