Öğretimsel Liderlik Eğitimi ile Teacher X’deyim

by Burcu Aybat

Son 10 yıldır öğretimsel liderlik konusunda Türkiye’nin önde gelen özel okullarında çalışmalar yapma fırsatı yakaladım. Öğretimsel liderlik ile bağlantılı 6 kitabım ile öğretmenlere teori ve pratiği yan yana getiren bir yaklaşımla yol göstermeye çalışıyorum. Yakın zamanda Teacher X platformunda bu alandaki deneyimimi ve bilgimi öğretmenlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bu eğitimde öğretimsel liderlik ile ilgili öğretmenleri bazı temel sorulara cevap aramaya davet ediyorum.

 

Nedir peki öğretimsel liderlik? Öğretimsel liderlik müfredatı geliştirme, tasarlama, uygulama, değerlendirme, izleme, müfredat ile ilgili doğru soruları sorma ve doğru verileri toplama sürecine liderlik etmektir. Kısacası öğretimsel liderlik «müfredat» ile ilgili. Hepimiz biliyoruz ki müfredat, bir okulun tüm paydaşlarının öğrenmeye dair hemfikir olduğu, anlaştıkları çok önemli bir çatıdır. Bir yandan da bir okulun gelişmesi ve hedeflerine ulaşması için titizlikle yönetilmesi ve takip edilmesi gereken kompleks bir yapıdır. 

 

Teacher X platformunda yayımlanan bu eğitimde önce müfredata yakından baktık, müfredatın bir okulun temel hedefleri ile ilişkisini kurduk. Bileşenlerini inceledik. Değişen şartlara ve ihtiyaçlara yönelik müfredatı nasıl geliştirebileceğimizi ve takibini nasıl sağlayacağımızı tartıştık. Bir müfredat gelişimi planı nasıl hazırlayabileceğimizi öğrendik.

 

Bir okul sistemi içinde, okul liderleri, müfredat yöneticileri, bölüm başkanları, sınıf düzeyi liderleri, eğitim koçları ve profesyonel gelişim uzmanları öğretimsel liderlik yapabilir. Siz de o liderlerden biri olabilirsiniz. Bu eğitimi almak için Teacher X platformuna bir göz atabilirsiniz.

 

Öğretim sanatını liderlik becerileriyle destekleyerek sınıflarınızdaki öğrenme verimliliğini üst düzeye çıkarabilirsiniz.
Burcu Aybat

You may also like

Leave a Comment