Öğretmenler için Eğitim Teknolojilerinde Bilinmesi Gerekenler

by Burcu Aybat

Pandemi ile birlikte dijitalleşme, eğitimde büyük bir değişimi tetikledi. Öğrenci ve öğretmenler dijital teknolojileri ve yenilikçi yaklaşımları hibrit eğitim süreçlerinde de sıklıkla kullanmaya devam ediyorlar. Dijital teknolojileri etkin kullanabilen öğretmenler, hiç şüphesiz öğrencilerine zengin ve yaratıcı öğrenme fırsatları sunabilecekler. Değerli hocamız Prof. Dr. Erhan Erkut’un yürütücülüğünde öğretmenlere özel hazırlanan Zorlu-MEF YetGen Öğretmen Eğitim Programı”nda eğitim teknolojileri modülünde açılış dersi verme şansı yakaladım. Bu eğitim programı öğretmenlere, öğrencilerine rehberlik ederken ihtiyaç duyacakları yetkinliklerin farkındalığını kazandırmayı amaçlıyor. Eğitim Teknolojileri modülünün açılış dersinde, dijital teknolojileri kullanarak 21. yüzyılın yenilikçi bakış açısını sınıflarımıza nasıl yansıtabileceğimize odaklandım. Öğrenme ve öğretme süreçlerinde öğrencilerin aktif ve üretken olmaları için kullanılabilecek yenilikçi öğrenme ve öğretme yaklaşımları, yöntemleri ve dijital araçlarını paylaştım.

Bu açılış dersinde ayrıca aşağıdaki başlıklara değindim;

  • Son yıllarda eğitim teknolojilerindeki ilerleme nasıl gerçekleşti?
  • Okulda eğitim teknolojileri hangi amaçlarla kullanılıyor?
  • Okullarda dijital dönüşüme hazır mıyız? Dijital dönüşüm için yol haritamız ne olacak?
  • Eğitim teknolojilerini etkili kullanan okullarda ortak özellikler nelerdir?
  • Öğretmenler, dijital teknolojileri de kullanarak öğrencilerini aktif katılan öğrenenler olmaları konusunda nasıl teşvik edebilirler?
  • Etkili bir dijital öğrenme ortamı nasıl kurgulanabilir? Hangi yöntemler, stratejiler ve araçlar kullanılabilir? İyi örnekler neler olabilir?
  • Öğretmenler yüz yüze ve online eğitim süreçlerini nasıl etkili bir şekilde harmanlayabilir?
  • Sıklıkla karşılaşılan problemler neler olabilir ve hangi yöntemlerle bu problemleri çözebiliriz?

YetGen Öğretmen Eğitimi Programı ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayın.

 

You may also like

Leave a Comment